Μέλη

Άρης Σπάθης, Βιολόγος, PhD

Χριστίνα Κοτταρίδη, Βιολόγος, MSc, PhD

Αβραάμ Πουλιάκης, Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος, MSc, PhD

Νίκη Μάργαρη, Ιατρός Κυτταρολόγος, PhD

Κική Κωνσταντινίδου, Τεχνολόγος

Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές

  • Ανοσοφαινοτυπική διερεύνηση λεμφοϋπερπλαστικών διαταραχών με κυτταρομετρία ροής
  • Ανάλυση παραμέτρων κυτταρικού κύκλου με κυτταρομετρία ροής και στατική κυτταρομετρία
  • Ανάλυση έκφρασης ενδοκυττάριων πρωτεϊνών με κυτταρομετρία ροής
  • Μορφομετρική ανάλυση κυτταρολογικών επιχρισμάτων και ποσοτικοποίηση ανοσοκυτταροχημικών χρώσεων με τεχνική στατικής κυτταρομετρίας
  • Μορφομετρική ανάλυση πυρηνικών και κυτταροπλασματικών χαρακτηριστικών και συνεκτίμησή τους με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης

Ερευνητικά πεδία

  • Aρχιτεκτονική και δόμηση συστημάτων επεξεργασίας εικόνας
  • Eφαρμογή εμπείρων συστημάτων τόσο στην επεξεργασία μορφομετρικών χαρακτηριστικών ψηφιοποιημένης εικόνας για λήψη απόφασης για τη διάκριση καλοήθων από κακοήθεις αλλοιώσεις, όσο και στην τυποποίηση των νεοπλασιών

 

 

 

4293-0522-cor.jpg