Διατίθενται δύο προϊόντα λογισμικού:

1. Η πλατφόρμα τηλεκπάιδευσης (CytoTrainer) διαθέσιμη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα: Είναι ένας ελέυθερα προσβάσιμος (μετά από εγγραφή) δικτυακός τόπος που απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς κυτταρολόγους, είναι εμπλουτισμένη με άφθονο υλικό κυτταρολογίας υγρής φάσης και περιέχει οργανωμένα μαθήματα ανά όργανο. Για εγγραφή στην Ελληνική έκδοση του CytoTrainer κάντε κλικ εδώ, για την Αγγλόφωνη έκδοση κάντε κλικ εδώ.

2. Διαδικτυακό λογισμικό για την διακπεραίωση της ροής εργασιών προγραμμάτων πληθυσμικού ελέγχου εξειδικευμένα στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας. Η πλατφόρμα είναι σε λειτουργία σε πιλοτικό στάδιο και έχει δυνατότητες προσαρμογής σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.

3. Λογισμικό διαχείρισης κυτταρολογικού εργαστηρίου προσαρμόσιμο στην εξειδικευμένη ροή εργασιών ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία. Η πλατφόρμα έχει δυνατότητα προσαρμογής σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.

1419--804-cor.jpg