Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας παρέχει υπηρεσίες ιατρικών εξετάσεων σε πληθώρα συνεργατών και έχει αναπτύξει προϊόντα εξειδικευμένα σε εφαρμογές κυτταρολογίας 

Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τις επιλογές του μενού "Υπηρεσίες και Προϊόντα"

 

2780-0531-cor.jpg