Μέλη

Χριστίνα Κοτταρίδη, Βιολόγος, MSc, PhD

Άρης Σπάθης, Βιολόγος, PhD

Ευαγγελία Άγα, Βιολόγος

Χαρά Ντόβα, Βιολόγος

Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές

 • Ανίχνευση και τυποποίηση 35 διαφορετικών τύπων του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων (HPV) με τεχνική DNA μικροσυστοιχιών χαμηλής πυκνότητας
 • Ανίχνευση και τυποποίση 37 τύπων του ιού HPV με PCR και υβριδισμό σε ταινίες σημασμένες με ειδικούς ιχνηθέτες  (strips)
 • Ανίχνευση και τυποποίηση mRNA των γονιδίων Ε6/Ε7 των στελεχών HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 και HPV45 με τεχνική NASBA
 • Ανίχνευση ποσοστού κυττάρων που υπερεκφράζουν mRNA των γονιδίων E6/E7 του ιού HPV με κυτταρομετρία ροής
 • Ανίχνευση και τυποποίηση 17 αναπνευστικών ιών και HHV ιών με τεχνική DNA μικροσυστοιχιών χαμηλής πυκνότητας
 • Ανίχνευση παθογόνων (CMV, PCP, MTB, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumoniae κ.α.) με τεχνική Real-time PCR σε κυτταρολογικό υλικό
 • Ανίχνευση μεταλλαγών των γονιδίων KRAS, EGFR, BRAF με τεχνική Real-time PCR για τον καθορισμό θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου , μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και μελανωμα
 • Ανίχνευση μονοκλωνικών πληθυσμών Β και Τ λεμφοκυττάρων με PCR
 • Ανίχνευση μεθυλίωσης υποκινητών γονιδίων που σχετίζονται με τον κυτταρικό κύκλο και ένζυμα επιδιόρθωσης βλαβών του DNA

 Ερευνητικά πεδία

 • Μελέτη του επιπολασμού της HPV λοίμωξης και κατανομή των διαφορετικών τύπων του HPV στον πληθυσμό και ανάλογα με την κυτταρολογική και ιστολογική διάγνωση
 • Συσχέτιση της HPV λοίμωξης με παραμέτρους του κυτταρικού κύκλου και επιγενετικά φαινόμενα
 • Φυλογενετική ανάλυση των στελεχών HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 και HPV45
 • Ανάλυση μοριακών παραμέτρων καρκινωμάτων του παχέος εντέρου που σχετίζονται με τη λήψη στοχευμένων χημειοθεραπευτικών σχημάτων
 • Τυποποίηση των συχνότερων ροταϊών που απαντώνται σε λοιμώξεις του γαστρεντερικού με Real-time PCR
 • Επιδημιολογική διερεύνηση γονιδιακών μεταβολών και αξιολόγηση πιθανότητας επιτυχίας στοχευμένης θεραπείας
 • Επιδημιολογική μελέτη της κατανομής ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος
1095-09-12-cor.jpg