ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 2003

 1. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αθήνα, 4-5/7/2003.
 2. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Κυτταρολόγων της Καβάλας στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Καβάλα, 30/9-1/10/2003.
 3. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αθήνα, 5-6/10/2003.

2004

 1. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Χαϊδάρι, 19-20/3/2004.
 2. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Κυτταρολόγων της Κρήτης στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Ηράκλειο, 26-28/5/2004
 3. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Χαϊδάρι, 3-4/6/2004
 4. 30th European Congress of Cytology,  12- 15/10/2004 Athens, Greece
 5. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση Κυτταρολόγων της Θεσ/νίκης στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Θεσσαλονίκη, 4-5/11/2004
 6. ΚΕΚ με θέμα «Μοριακές Τεχνικές στη Διαγνωστική Κυτταρολογία». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Κυτταρολογικό Τμήμα του ΓΝ «Ελενας Βενιζέλου». Αθήνα 1-12/11/2004.
 7. Π. Καρακίτσος. Ομιλητής – Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: «Πρακτική εφαρμογή στην Κυτταρολογία υγρής φάσης ThinPrep». Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», 3-4 Ιουνίου 2004

2005

 1. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: «Νεότερες κυτταρολογικές τεχνικές στην έγκαιρη διάγνωση του ογκολογικού ασθενή». 2ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 17-20 Μαρτίου 2005, Αθήνα.
 2. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως: uCyt+.Επιστημονική Διημερίδα 9& 10 Σεπτεμβρίου 2005, Σιθωνία Χαλκιδικής.
 3. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Π. Καρακίτσος. Ομιλητής – Υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Αίθουσα διδασκαλίας 3 και αίθουσα μικροσκοπίων παθολογοανατόμων και κυτταρολόγων στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  Νοσοκομείο, 15,16-04-2005
 4. Π. Καρακίτσος, Προεδρείο στο Satellite Symposium1 με θέμα : «UCYT+TM: TECHNIQUE, MICROSCOPY READING & CLINICAL VALUE, EUROPEAN EXPERIENCES.31th European Congress of Cytology, Paris, 2-5 October 2005.
 5. Π. Καρακίτσος, στο Slide Seminar4 THYROID: INTERACTIVE SESSION.31th European Congress of Cytology, Paris, 2-5 October 2005
 6. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Χαϊδάρι, Ιούνιος 2005

2006

 1. Π. Καρακίτσος. Συμπόσιο: Human Papilloma Virus (HPV): Ένας ύπουλος και «ύποπτος» ιός. Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης»,  3-17 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα.
 2. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αίθουσα διδασκαλίας 5 και αίθουσα μικροσκοπίων παθολογοανατόμων και κυτταρολόγων στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  Νοσοκομείο,  16,17,18-06-2006
 3. Συμμετοχήστοσυμπόσιο: «Urine», μεθέμα «Neural networks in the discrimination of lower urinary system lesions». 32th European Congress of Cytology 1-4 Οκτωβρίου  2006

2007

 1. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αίθουσα κυτταρολόγων,  Nοσοκομείο Σωτηρία, 23-01-2007
 2. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Κυτταρολογικό Εργαστήριο 3ου ΙΚΑ, 02-03-07
 3. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αίθουσα διδασκαλίας 5 και αίθουσα μικροσκοπίων παθολογοανατόμων και κυτταρολόγων στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  Νοσοκομείο, 13,14-04-2007
 4. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αίθουσα διδασκαλίας 5 και αίθουσα μικροσκοπίων παθολογοανατόμων και κυτταρολόγων στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  Νοσοκομείο, 22,23-6-2007
 5. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Μοριακές τεχνικές στην κυτταρολογία. Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα «Νεώτερες εξελίξεις». 4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 1-2/6/2007P. Karakitsos: Alternative diagnostic techniques in HPV related lesions in the vaccination era 33rd European congress of cytology, 14-17/10/2007, Madrid Spain
 6. P. Karakitsos: Cytology (the Bethesda System) and Clinical Implications. 9th Congress of the International College of Out-patient Gynaecology & 5th Panhellenic Congress for Colposcopy and Cervical Pathology, Athens 18-20/10/2007
 7. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Κυτταρολογική εξέταση εκπλύματος γαλακτοφόρων πόρων μαστού (Ductal Lavage). Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα: "Διαγνωστικές εξελίξεις και πληθυσμιακός έλεγχος".Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο 29-2/12/2007.

2008

 1. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep» . Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Γραφείο κ. Καρακίτσου και αίθουσα μικροσκοπίων παθολογοανατόμων και κυτταρολόγων στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», 14,15,16-07-2008
 2. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep» Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Ηράκλειο Κρήτης, 01-12-2008
 3. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: «HPV infections and cervical cancer». Launch of Cervarix, 27-Μαρ-2008, Nicosia, Cyprus
 4. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: «HPV infections and cervical cancer». Launch of Cervarix, 28-Μαρ-2008, Limassol, Cyprus
 5. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: «HPV infections and cervical cancer». Congress of the Association of Sexual & Reproductive Health, 29-Μαρ-2008, Paphos, Cyprus
 6. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: « Cervical Cancer and Vaccinations - Latest developments ». Congress of the Pancyprian Paediatric Association, 29-Μαρ-2008, Nicosia, Cyprus
 7. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Νεότερες Τεχνικές στην κυτταρολογία του τραχήλου της μήτρας (mRNA, L1, P16).2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με πρακτική άσκηση στην κολποσκόπηση. Ιωάννινα 7-8/11/2008
 8. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Ανάλυση Κλινικών Σεναρίων.  2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με πρακτική άσκηση στην κολποσκόπηση. Ιωάννινα 7-8/11/2008
 9. P. Karakitsos : Flow Cytometry in rapid screenigng for E6/E7 mRNA detection. 8th International Multidisciplinary Congress, Eurogin, November 12-15 2008, Nice, Acropolis, France
 10. P. Karakitsos : HPV mRNA? 8th International Multidisciplinary Congress, Eurogin, November 12-15 2008, Nice, Acropolis, France
 11. P. Karakitsos : La biologie moleculaire en cytopathologie. Mise au point.Carrefour de pathologie, Paris 17-21/11/2008.

2009

 1. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Η αξία και η αξιοπιστία της κυτταρολογικής εξέτασης των τραχηλικών διογκώσεων. Ιατρική Σχολή, Τομέας Χειρουργικός, Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2008-2009
 2. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Πρώιμος καρκίνος του μαστού σε κυτταρολογικά επιχρίσματα εκπλύματος γαλακτοφόρων πόρων. Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα:  «Πρώιμος καρκίνος του μαστού».15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 26-28/03/2009
 3. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Αναγνώριση Κολποσκοπικών Εικόνων. Άσκηση σε Δύο Ομάδες. Διαδραστική Συνεδρία. 7ο Ευρωπαϊκο Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου. Αθήνα 12-13/06/2009
 4. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: HPV: Ένας ύπουλος ιός. Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα:  «Ο ρόλος του κυτταρολογικού εργαστηρίου στη διερεύνηση της HPV λοίμωξης».Σύγχρονα θέματα κυτταρολογίας: Πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας και μαστού» Αθήνα, 12-14/6/2009
 5. P. Karakitsos: Cervical screening in Greece.XXXV European Congress of Cytology, 27-30/9/2009, Lisbon, Portugal
 6. P. Karakitsos: Predictive value of HPV typing. XXXV European Congress of Cytology, 27-30/9/2009, Lisbon, Portugal
 7. P. Karakitsos: Clinical applications of HPV DNA test and new markers.XII Congress, International College of out-patient Gynecology, 15-17 October, Krakov, Poland,
 8. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Νεότερες μοριακές τεχνικές στην κυτταρολογία του τραχήλου. Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα:  Screening για τον καρκίνο τραχήλου». 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με πρακτική άσκηση στην κολποσκόπηση. Ιωάννινα 5-7/11/2009
 9. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Κλινικό φροντιστήριο κυτταρολογίας.3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με πρακτική άσκηση στην κολποσκόπηση. Ιωάννινα 5-7/11/2009
 10. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Παρουσίαση & Ανάλυση πραγματικών Περιστατικών (ψηφοφορία κοινού).3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με πρακτική άσκηση στην κολποσκόπηση. Ιωάννινα 5-7/11/2009
 11. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Ο ρόλος του Κυτταρολόγου στην επιλογή ασθενούς για στοχευμένη θεραπεία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Ιατρικών Σπουδών, 11-12/12/2009
 12. Οργάνωση σεμιναρίου κυτταρολογίας υγρής φάσης: «Πρακτική Εφαρμογή στην Κυτταρολογία ThinPrep». Συνεργασία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το κέντρο εκπαίδευσης της Cytyc Corp. για την εκπαίδευση των Ελλήνων Κυτταρολόγων στην Κυτταρολογία υγρής φάσης. Αίθουσα διδασκαλίας 5 και αίθουσα μικροσκοπίων παθολογοανατόμων και κυτταρολόγων στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  Νοσοκομείο, 18,19-09-2009
 13. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Ειδικευομένων στην Κυτταρολογία, 1ος κύκλος μαθημάτων από 6/10/2009 – 15/12/2009, Π. Καρακίτσος, Ι. Γεωργουλάκης, Γουδή, Αθήνα.

 2010

 1. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: « Πρόληψη μέσω εμβολιασμού - Προσφέροντας ευρεία προστασία έναντι του ΚΤΜ ». Congress of the Medical Association of Nicosia & Kyrenia "Ippokratis", 18-Απρ-2010, Nicosia, Cyprus
 2. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: «Ο ρόλος της κυτταρολογίας στην εποχή της στοχευμένης θεραπείας.». Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 29/4/2010 έως 02/05/2010 Αλεξανδρούπολη.
 3. Π. Καρακίτσος, Χ. Κοτταρίδη. «Προσέγγιση της HPV λοίμωξης με μοριακή κυτταρομετρία». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας με Διεθνή Συμμετοχή, 29/04/2010 έως 02/05/2010, Κεφαλονιά.
 4. P.Karakitsos Individualised Scoring Systems: potential applications in screening programmes. 5th European Congress Of The European Federation for Colposcopy and Cervical Pathology, 27-29 May, 2010, Berlin, Germany.
 5. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Νεότερες τεχνικές στην Κυτταρολογία του τραχήλου της μήτρας. 13ο Πολυθεματικό Συνέδριο, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα 4-5 Φεβρουαρίου 2010. 
 6. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Ο ρόλος του τεχνολόγου στο σύγχρονο κυτταρολογικό εργαστήριο. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. 16-17 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, 2010.
 7. Π. Καρακίτσος, Διάλεξη: Σύγχρονη κυτταρολογική προσέγγιση στον καρκίνο του πνεύμονα. Καρκίνος Πνεύμονα, 10-13 Ιουνίου, Κέρκυρα, 2010.
 8. ESTRO Teaching Course on MULTIDISCIPLΙNARY MANAGEMENT OF BREAST CANCER. Athens 17-19 June, 2010.
 9. 3rd Annual European Tutorial, 20-24 September 2010, Kimi, Evia (Euboea), Greece
 10. Παρουσιάσεις περιστατικών και σχολιασμός- Παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιστατικών- QUIZ  κολποσκοπικών και κυτταρολογικών εικόνων, Φροντιστηριακές ασκήσεις Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, 4-6 Νοεμβρίου 2010, Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2011

 1. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Ειδικευομένων στην Κυτταρολογία, 3ος κύκλος μαθημάτων από 1/2/2011 – 30/6/2011, Π. Καρακίτσος, Γουδή, Αθήνα

2012

 1. Υπεύθυνος εκπαιδευτής στο workshop για το Ενδομήτριο στο 37th European Congress of Cytology in Cavtat-Dubrovnik from September 30 to October 3, 2012
430-0426-cor.jpg