Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
  • Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου σε επίβλεψη για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
430-0420-cor.jpg