Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας έχει τρείς άξονες δραστηριοτήτων:

1. Εκπαίδευση

2. Διαγνωστικό έργο

3. Έρευνα

 

 

2780-0521-cor.jpg