1. Βιοστατιστική

Διατμηματικό Π.Μ.Σ.  Ιατρικής Σχολής και Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών . Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

Θεματική ενότητα:  «Λήψη απόφασης»

  1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική.

Διατμηματικό Π.Μ.Σ.  Ιατρικής Σχολής και Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών . Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Θεματική ενότητα:  «Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου»

  1. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Τηλεχειρουργική και Ρομποτική  Χειρουργική

Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Θεματική ενότητα:  «Σύγχρονες Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου»

  1.  Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα.

Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκό έτος 2009-σήμερα

Θεματική ενότητα «Κλινικές εφαρμογές  κυτταρομετρίας ροής»

  1. Μεθοδολογία της έρευνας.

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ιατρικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: «Κλινικές – κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

Θεματική ενότητα «Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας»

  1. Κύηση υψηλού κινδύνου

ΠΜΣ Διατμηματικό Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκό έτος 2009-σήμερα, Θεματική ενότητα «HPV και κύηση»

  1. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή

ΠΜΣ Διατμηματικό Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Θεματική ενότητα «Ιατρική Βασισμένη σε Ενδείξεις»

 

 

4293-0525-cor.jpg