Μέλη

 • Διονύσιος Άνοινος, Διευθυντής ΕΣΥ
 • Νίκη Μάργαρη, Ιατρός Κυτταρολόγος, PhD
 • Αβραάμ Πουλιάκης, Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος MSc, PhD
 • Σεραφείμ Τσούκος, Φυσικός MSc, PhD
 • Αλέξανδρος Κατέρης, Φυσικός MSc, PhD
 • Νίκος Στεργίου, Μηχανικός Πληροφορικής PhD

Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές

 • Με τη χρήση συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας Pathsight/Fairfield παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης και συμβουλευτικής γνώμης από απόσταση.
 • Το εργαστήριο έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται ένα δίγλωσσο (στα Ελληνικά και Αγγλικά) σύστημα τηλε-εκπαίδευσης, εξειδικευμένο σε θέματα κυτταρολογίας, το οποίο σήμερα φιλοξενείται στη διεύθυνση http://www.cytotrainer.com:8080/CytoTrainer/index.jsp (στα Ελληνικά)

Ερευνητικά πεδία

 • Διερεύνηση της επίδρασης της συμπίεσης εικόνων στην τηλεμετάδοση-τηλεκυτταρολογία.
 • Διερεύνηση της επίδρασης της συμπίεσης εικόνων στη μορφομετρία.
 • Βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης του κυτταρολογικού εργαστηρίου.
 • Εφαρμογές μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης και διερεύνηση των εφαρμογών της σε συμπιεσμένες εικόνες
1419--802-cor.jpg