Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO9001:2000 από το 2006 (κλικ εδώ για πιστοποιητικό, κλικ εδώ για πιστοποιητικό), σήμερα διατηρεί την πιστοποίησή του κατά  ISO9001:2008 (κλικ εδώ για πιστοποιητικό)

Επιπλέον προετοιμαζόμαστε για διαπίστευση κατά ISO15189 σύμφωνα με τα ακόλουθα σχήματα:

Παγκόσμιος οργανισμός υγείας συμμετοχή στο δίκτυο HPV LabNet για τυποποίηση του HPV (2011 επιτυχής συμμετοχή, 2013 επιτυχής συμμετοχή, 2014-15 επιτυχής συμμετοχή)

ESP EQA scheme for KRAS (2011 επιτυχής συμμετοχή, 2012 επιτυχής συμμετοχή, 2013 επιτυχής συμμετοχή, 2014 έχει ενσωματωθεί σε άλλο σχήμα της ESP)

ESP Colon EQA scheme για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας για την ανίχνευση μεταλλαγών των KRAS, NRAS και BRAF και τον ορθό τρόπο αναφορών. Tο εργαστήριο συμμετέχει από το 2013 στο οποίο είχε επιτυχή συμμετοχή, το σχήμα είναι διακρίβωσης αποτελεί μετάβαση του σχήματος EQA scheme for KRAS (2013 επιτυχής συμμετοχή, 2014-15 επιτυχής συμμετοχή, 2016 επιτυχής συμμετοχή)

ESP Lung EQA scheme για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των εξετάσεων για την ανίχνευση μεταλλαγών των EGFR, KRAS και την αντιμετάθεση του γονιδίου ALK (τεχνικές FISH TMA και FISH Digital) σε μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα (2013 επιτυχής συμμετοχή, 2014 περιλαμβάνει το γονιδιο EGFR επιτυχής συμμετοχή ,2015 περιλαμβάνει το γονιδιο ALK επιτυχής συμμετοχή, 2016 ALK επιτυχής συμμετοχή, 2016 EGFR επιτυχής συμμετοχή)

 

1095-09-10-cor.jpg