Τα τελευταία 40 χρόνια η Διαγνωστική Κυτταρολογία έχει ενσωματωθεί στην καθημέρα διαγνωστική πρακτική των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων, επειδή προσφέρει γρήγορη, ασφαλή, ανώδυνη και σχετικά χαμηλού κόστους διάγνωση. Η κυτταρολογικήεξέταση, εξάλλου,των κολποτραχηλικών επιχρισμάτων αποτελεί τη μόνη αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εξέταση πληθυσμιακού ελέγχου.

Επομένως ήταν φυσικό και στον Οργανισμό του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» να προβλεφθεί η σύσταση Κυτταρολογικού Τμήματος. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος αποσπάσθηκαν 2 ιατροί κυτταρολόγοι : ο κ. Σπυρίδων Σακκάς - επιμ. Α’ του Γ. Ν. Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων» -  ο οποίος ύστερα από παραμονή 6 μηνών επανήλθε στο δυναμικό του Γ. Ν. Νικαίας, και η κ. Μαγδαληνή Σταματάκη - Αν. Διευθύντρια του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» - η οποία τελικώς μετατάχθηκε στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Η κ. Σταματάκη, ως Υπεύθυνη του Τμήματος, φρόντισε αμέσως για την οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Παρασκευαστηρίου, προβαίνοντας στην αντικατάσταση και συμπλήρωση του ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην εκπαίδευση των Τεχνολόγων. Επίσης από τον Αύγουστο του 2002 έθεσε σε λειτουργία Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Παρακεντήσεων με Λεπτή Βελόνη και παράλληλα οργάνωσε το ηλεκτρονικό αρχείο και τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε στις 3 Ιουλίου 2003 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. 69379θ/Β1). Διευθυντής διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Πέτρος Καρακίτσος.

Το Εργαστήριο, με βάση την ιδρυτική απόφαση, απαρτίζεται από τις επόμενες ειδικές μονάδες:

Σήμερα λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη όλες οι ειδικές μονάδες του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του ΕΚΠΑ πιστοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2006 κατά ISO9001:2000 (Αριθμός πιστοποιητικού 2006V526). Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλοι οι εξωτερικοί έλεγχοι για την διατήρηση της πιστοποίησης κατά ISO9001:2008 (κλικ εδώ). Σήμερα το Εργαστήριο έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του φακέλου για διαπίστευση, από το Ε.Σ.Υ.Δ., του συνόλου των πράξεων που εκτελεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας από διαπιστευμένα κέντρα του εξωτερικού.

 

1419--808-cor.jpg