Μέλη

Άρης Σπάθης, Βιολόγος, PhD

Κική Κωνσταντινίδου, Τεχνολόγος

Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές

  • Ανάλυση ενίσχυσης γονιδίων που σχετίζονται με λήψη στοχευμένης θεραπείας με τεχνική FISH και CISH. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα γονίδια HER2, HER3, TOPO2, EGFR και ALK

Ερευνητικά πεδία

  • Προτύπωση τεχνικών FISH και CISH σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης.
  • Συσχέτιση της ενίσχυσης συγκεκριμένων γονιδίων με την αποτελεσματικότητα της στοχευμένης θεραπείας.
1095-09-10-cor.jpg