Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν στη διδασκαλία των κάτωθι προπτυχιακών μαθημάτων:

  • Στο υποχρεωτικό μάθημα της Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Ι & ΙΙ. Διδάσκεται στην Ιατρική Σχολή στο 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών. Στο Οδοντιατρικό Τμήμα διδάσκεται μόνο η Γενική Ιστολογία – Εμβρυολογία στο 2ο εξάμηνο.
  • Στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Σύγχρονες Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου»
  • Στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Κλινική Κυτταρολογία»
  • Στην εκπαίδευση φοιτητών στο τρίμηνο της γυναικολογίας
  • Στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία του Καρκίνου»
  • Στο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Οι σύγχρονες τεχνικές μελέτης του κυττάρου» (έως το 2007)
  • Στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ' επιλογήν μαθήματος της Κλινικής Κυτταρολογίας (φοιτητές Ιατρικής) με θέμα: "Κυτταρολογικές Τεχνικές, FNA θυρεοειδούς, ΕΝΥ"
1419--804-cor.jpg