Μέλη

Άρης Σπάθης, Βιολόγος, PhD

Αντωνία Μουρτζίκου, Βιοχημικός

Αμαλία Σταμουλακάτου, Τεχνολόγος

Κική Κωνσταντινίδου, Τεχνολόγος

Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές

  • Κυτταροχημική και ανοσοκυτταροχημική ανάλυση με αυτοματοποιημένο δειγματοφορέα  κυτταρολογικών επιχρισμάτων δεικτών για τον καθορισμό ύπαρξης κακοήθειας, προέλευσης καρκινωμάτων και θεραπείας
  • Ανίχνευση με ανοσοφθορισμό πρωτεϊνικών δεικτών για καρκίνο της ουροδόχου κύστης
  • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών με τεχνική luminex

Ερευνητικά πεδία

  • Προτύπωση ανοσοκυτταροχημικών τεχνικών σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης
  • Προτύπωση ανοσοϊστοχημικών τεχνικών σε τομές παραφίνης μετά από εγκλεισμό κυτταρολογικού υλικού με τη χρήση αυτόματου συστήματος Cellient
  • Διερεύνηση δεικτών ανοσιακής απάντησης και φλεγμονής στην διαχείριση ασθενών με αθηρωματική νόσο, στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη
2780-0531-cor.jpg