Από τις 28/7/02 για την κάλυψη των κυτταρολογικών αναγκών του Νοσοκομείου άρχισε να λειτουργεί Κυτταρολογικό Τμήμα, το οποίο μέχρι τη λειτουργία του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας στις 3/7/03 είχε πραγματοποιήσει 934  εξετάσεις, το σύνολο σχεδόν των οποίων διεκπεραιώθηκε από την κα Μ. Σταματάκη:  

  • 862 τεστ Παπανικολάου
  • 10 Παρακεντήσεις με λεπτή βελόνη «επιπολής» και «εν τω βάθει» οργάνων
  • 62 εξετάσεις αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί προοδευτικά όλες οι ειδικές μονάδες του τμήματος και συνοπτικά παρουσιάζεται το διαγνωστικό έργο με συνεχιζόμενη αυξητική τάση ως εξής:

Έτος

Σύνολο περιστατικών

Κυτταροχημικές εξετάσεις

Ανοσοκυτταροχημικές εξετάσεις

Μοριακές Τεχνικές

Κυτταρομετρία

Σύνολο εξετάσεων

2003+

1277

129

190

0

0

1596

2004

4484

840

1530

0

256

6854

2005

6157

910

850

0

312

7917

2006

5720

610

1020

62

250

7412

2007

11106

1754

3544

1892

1122

18296

2008

14305

1165

1882

6196

3147

23548

2009

17850

1368

3389

4775

4310

27382

2010*

11835

858

7535

7622

4096

27850

+Από   3/7/03 *Μέχρι 31/8/2010

 

Διαδικασίες Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας

Στο Εργαστήριο τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προτείνονται από τα Διεθνή Πρότυπα κατά ISO:9001:2000 και ISO:15189 για τον έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας. Το εργαστήριό μας συμμετέχει στα διεργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας WHO LabNet for HPV και External Quality Assesment for KRAS.

 

1095-09-17-cor.jpg