15/06/2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας επανάληχης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων/αντιδραστηρίων μοριακής ανάλυσης για το έργο HPVGuard. Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης.

03/09/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων/αντιδραστηρίων μοριακής ανάλυσης. Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης.

1419--808-cor.jpg