Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας.

Το Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας ιδρύθηκε το 2003 και ανήκει στον Κλινικοεργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βρίσκεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ", στο Χαϊδάρι. Έχει εγκατασταθεί στον πρώτο όροφο του Νοσοκομείου. Στεγάζεται σε έκταση 200 τ.μ. και διαθέτει αίθουσα υποδοχής και παρασκευής δειγμάτων, αίθουσα εφαρμογής ανοσοκυτταροχημικών και κυτταροχημικών τεχνικών, δύο ανεξάρτητους χώρους εφαρμογής μοριακών τεχνικών, χώρους γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, και γραφεία προσωπικού και μελών ΔΕΠ. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών δρστηριοτήτων του χρησιμοποιούνται το αμφιθέατρο και οι αίθουσες διδασκαλίας του Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ".

 

1419--804-cor.jpg